Zasoby

Logo i papier firmowy są elementami identyfikacji wizualnej Konsorcjum Precyzyjne Nawadnianie i Nawożenie, realizującego projekt Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia zaspokający indywidualne potrzeby rośliny. Elementy te, w myśl prawa własności intelektualnej, stanowią własność Konsorcjum i nie mogą być używane przez inne podmioty bez pisemnej zgody.

Papier firmowy