Konsorcjum

Projekt realizowany jest przez 8 podmiotów tworzących Konsorcjum Precyzyjne Nawadnianie i Nawożenie

Konsorcjant Realizowane zadania

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Lider projektu)

Nr 1 - Opracowanie funkcjonalnych wymagań dla metody nawadniania z możliwością nawożenia (Lider zadania)

Nr 2 - Analiza i optymalizacja warunków wzrostu rośliny (Lider zadania)

Nr 3 - Iniekcyjne podawanie cieczy do gleby oraz mobilna platforma

Nr 5 - Sensoryka do oceny właściwości fizycznych gleby

Nr 6 - Integracja, sterowanie i opracowanie prototypowego systemu adaptacyjnego nawadniania i nawożenia

Nr 7 - Weryfikacja i walidacja (Lider zadania)

Politechnika Wrocławska

Nr 1 - Opracowanie funkcjonalnych wymagań dla metody nawadniania z możliwością nawożenia

Nr 2 - Analiza i optymalizacja warunków wzrostu rośliny

Nr 3 - Iniekcyjne podawanie cieczy do gleby oraz mobilna platforma (Lider zadania)

Nr 4 - Systemy wizyjne mapowania morfologiczno-chemicznego (Lider zadania)

Nr 6 - Integracja, sterowanie i opracowanie prototypowego systemu adaptacyjnego nawadniania i nawożenia (Lider zadania)

Nr 7 - Weryfikacja i walidacja

Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

Nr 1 - Opracowanie funkcjonalnych wymagań dla metody nawadniania z możliwością nawożenia

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Nr 1 - Opracowanie funkcjonalnych wymagań dla metody nawadniania z możliwością nawożenia

Nr 2 - Analiza i optymalizacja warunków wzrostu rośliny

Nr 3 - Iniekcyjne podawanie cieczy do gleby oraz mobilna platforma

Nr 4 - Systemy wizyjne mapowania morfologiczno-chemicznego

Nr 5 - Sensoryka do oceny właściwości fizycznych gleby (Lider zadania)

Nr 6 - Integracja, sterowanie i opracowanie prototypowego systemu adaptacyjnego nawadniania i nawożenia

Nr 7 - Weryfikacja i walidacja

Agro-Tom Tomasz Kaniewski

Nr 3 - Iniekcyjne podawanie cieczy do gleby oraz mobilna platforma

Nr 6 - Integracja, sterowanie i opracowanie prototypowego systemu adaptacyjnego nawadniania i nawożenia

Nr 8 - Przygotowanie wyników z fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (Lider zadania)

Gospodarstwo Rolne Klaudiusz Matejka

Nr 7 - Weryfikacja i walidacja

Grupa Azoty

Nr 2 - Analiza i optymalizacja warunków wzrostu rośliny

Nr 4 - Systemy wizyjne mapowania morfologiczno-chemicznego

Nr 7 - Weryfikacja i walidacja

E-TEST Sp. z o. o.

Nr 5 - Sensoryka do oceny właściwości fizycznych gleby