Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Kwota dofinansowania: 11 618 400 zł

Konsorcjum Precyzyjne Nawadnianie i Nawożenie

Program Biostrateg

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, ktorego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

Grupa Azoty

E-TEST Sp. z o. o.

Agro-Tom Tomasz Kaniewski

Gospodarstwo Rolne Klaudiusz Matejka


Projekt realizowany jest w okresie

1.12.2017 - 30.09.2021

Czas realizacji wynosi 46 miesięcy